สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 13/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 127882
Page Views 236918
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
กองช่าง

นางนุชรี วุฒิพุทธศาสตร์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 098-5978819

นางสาวสุพิชชา ทนน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายกิตนา คะเนวัน
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานเครื่องสูบน้ำ)