enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 08/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 142332
Page Views 260037
 

กองช่าง
ชื่อ - สกุล : นายอนุลักษณ์ โคจร
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 095-950-3836
Email : kui_2557@hotmail.com