สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 13/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 127870
Page Views 236906
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
    -  รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย mail 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
    -  รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย mail 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
     -  รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย mail
       
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
     -  รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย mail
 
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
     -  
รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย mail