สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 13/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 127880
Page Views 236916
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับการให้บริการ
     -  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ / ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ mail

Adobe Acrobat Document การแจ้งขุดดิน   ขนาดไฟล์ 338.21 KB
Adobe Acrobat Document การแจ้งถมดิน   ขนาดไฟล์ 350.36 KB
Adobe Acrobat Document การรับชำระภาษีป้าย   ขนาดไฟล์ 340.4 KB