รวมภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2561

ภาพเป็นข่าว 2560
ภาพเป็นข่าว 2559

กิจกรรมใครๆก็ลอยน้ำได้
...เทศบาลตำบลขุย ได้จัดกิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ำ ใครๆ ก็ลอยน้ำได้ โดยมีผู้มาให้ความรู้อาทิเช่น หน่วยฮุก โรงพยาบาลลำทะเมนชัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม นายกเทศมนตรีตำบลไพลก็นำทีมมาช่วยอีกแรง...
งานนี้ลดปัญหาเด็กจมน้ำแน่นอน..

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่


กิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

กิจกรรมใส่ใจผู้สูงอายุ


กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน